Ydelser

Arkitektrådgivning til private boligejere

Til- og ombygning af eksisterende huse, sommerhuse og kolonihavehuse.
Mindre bygninger som et annex eller en overdækket pavillon til baghaven, tilbygning af orangeri i tilknytning til huset, udvidelse/omlægning af terrassen.
Idefase - skitse af hus

Det første møde

Nordicbydesign indsamler og medbringer relevant information om boligen hos komunen. Det kan være gældende regler (lokalplan, grund og bygningsstørrelse). Bevaringskategori ift. Kulturstyrelsen og hustype.
På mødet gennemgås:
Hvilke praktiske og specifikke forhold der er relevante for jeres byggeprojekt.
Jeres behov, ønsker, krav, begrænsninger og prioriteringer,
Hvilke forventninger, I har til den færdige løsning og hvad ønskes af det færdige resultat. Det første møde er gratis.

Tilbud

Tilbud

Med baggrund i mødet fremsendes et tilbud på projektet

Computer sketch

Accepteres tilbuddet påbegyndes projektet som omfatter:


Opmåling af huset så vi kan udarbejde målsatte tegninger. Skitser i PDF format. Ud fra samtalen og foto material fra mødet laves skitser og med de løsninger, vi sammen er kommet frem til. Skitserne danner grundlag for ansøgningen til byggetilladesen.
En realistisk vurdering af budgettet for projektet
En tidsramme for projektet frem til indsendelse af byggetilladelse.
Forslag til den videre proces.

Mynndighedsprojekt

Myndighedsprojekt

 1. For at få godkendelse til byggeriet er det nødvendigt at få udarbejdet myndighedstegninger og lavet en ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Den skal indeholde:
  Komplette myndighedstegninger.
  Beskrivelse svarende til myndighedskrav.
  Undersøgelse af servitutter, lokalplan og bygningsreglementets krav.
  Ansøgning om byggetilladelse.
  Evt. andre nødvendige dispensations- eller landzoneansøgninger.
  Digital indsendelse af ansøgningen til Byg og Miljø.
  Opfølgning hos kommunen til byggetilladelsen er godkendt.
  Når ansøgning om byggetilladesen er sendt til kommunen fremsendes faktura på udført arbejde.